Khóa học Forex – Học Coin

Khóa học Forex

Xuất bản ngày: 7 Tháng Tám, 2017
0 (0 đánh giá) - 993 người đã xem
Giảng dạy bởi admin
Số lượng sinh viên
Thời gian học
1
10 ngày

Mô tả về khóa học

Khóa học Forex
Giáo trình
Bài mở đầu load tài liệu FX và load hệ thống giao dịch Ichimoku
00:00:00
Bài 1: Đi nhanh vào tìm hiểu Forex và PTKT và PTCB đơn giản
00:00:00
Bài 2: Phân tích cơ bản để tìm ra các mô hình cơ bản nhất giao dịch trong Forex
00:00:00
Bài 3: Phân tích kỹ thuật trong Forex – Các tín hiệu trong mô hình giao dịch PTKT
00:00:00
Bài 4: Quản lý vốn trong Trade Forex
00:00:00
Bài 5-1: Cách xem đáy của Thị Trường
00:00:00
Bài 5-2: Cách xác định Đỉnh của Thị Trường
00:00:00
Bài 5-3: Vùng lừa của thị trường và xác định vùng lừa của Thị trường
00:00:00
Bài 5-4: Dẫn hướng của thị Trường – Xác định cây dẫn hướng trong Forex
00:00:00
Bài 6: Điểm cắt lỗ và chốt lời trong giao dich FX
00:00:00
Bài 7: Các phương pháp giao dịch
00:00:00
Tiểu sử tác giả
Đánh giá
0

Không có Nhận xét nào cho khóa học này.

Từ khóa liên quan

Subscribe để nhận những thông tin mới nhất
X